Contributie en overige kosten

De contributie wordt ieder jaar in de algemene leden vergadering vastgesteld. De hoogte is afhankelijk van de financiële situatie van de vereniging. Voor het verenigingsjaar 2021 bedraagt de contributie: €100,-. In de contributie zit het lidmaatschap van de KNHS verwerkt. Startkaarten en inschrijfgelden voor wedstrijden is voor eigen rekening. Voor ponyruiters wordt er €3,- in rekening gebracht voor verenigingslessen, voor seniorleden die deel willen nemen aan verenigingslessen wordt €5,- in rekening gebracht. Een groot deel van het bedrag voor de lessen wordt door de vereniging bekostigt.