Contributie en overige kosten

De contributie wordt ieder jaar in de Algemene Leden Vergadering in april vastgesteld. De hoogte is afhankelijk van de financiële situatie van de vereniging. 

Voor het verenigingsjaar 2024 bedraagt de contributie € 100,-. In de contributie zit het lidmaatschap van de KNHS verwerkt. De contributie wordt aan het begin van het jaar in rekening gebracht.

Startkaarten en inschrijfgelden voor wedstrijden zijn voor eigen rekening.

Voor ponylessen wordt € 5,- per les in rekening gebracht en voor paardenlessen is dat € 7,- per les.
Daarmee bekostigen we ongeveer de helft van de leskosten. De andere helft wordt door de vereniging bijgelegd.

De lessen worden 3x per jaar gefactureerd: begin van het jaar de indoorlessen van september t/m eind december, in mei de indoorlessen van januari tot en met april en in oktober de outdoorlessen van april tot en met september.